Algemene voorwaarden

Deze lijst is in opbouw gezien dit een startend bedrijf is en nog niet alles werd afgedekt.

1. Facturatie

  1. Een factuur dient betaald te worden binnen de maand na factuurdatum. Als de factuur wordt geprotesteerd wordt er naar een oplossing gezocht. Een protest dient aangetekend te worden verzonden naar het adres op de factuur. Indien de betaling niet op tijd gebeurt, mogen de wettelijke intresten aangerekend worden.

  2. Wanneer er geweigerd wordt om een factuur te betalen die betrekking heeft op het maken van een website, wordt er een dag doorgegeven aan de klant waarop de website offline wordt gehaald. In de plaats van de website wordt dan een tekst geplaatst met de vermelding waarom deze offline is. De blokkade wordt opgegeven van zodra de klant een betalingsbewijs kan voorleggen. Dit mag per email worden verzonden naar info@msl-projects.be.

2. Web development

  1. Cross-browser compatibiliteit draagt MSL-Projects hoog in het vaandel. Met de snelle ontwikkingen op het gebied van HTML en Javascript, wordt bij de ontwikkeling gefocust op de meest gangbare browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera en Internet Explorer en dit steeds voor de drie laatste versies. Dit geldt eveneens voor mobiele browsers op Android, Windows Phone en iOS. Wanneer er gemerkt wordt dat een website er niet zo goed uitziet in oudere browsers, bekijken we wat we daaraan kunnen veranderen.

3. Erkenning

  1. De footer op de website bevat steeds een referentie naar de website van MSL-Projects.be. Indien de klant dit niet wenst, moeten hier duidelijke afspraken over worden gemaakt. Dit dient immers ook als erkenning en zorgt voor nieuwe klanten die dit als referentie gebruiken.

 

Aangepast: 01/01/2016